Flutter gündən – günə daha çox inkişaf edir

Android və ya İos platformalarında proqram yazmaq üçün java,svift və s. proqramlaşdırma dillərin bilmək lazımdır . Lakin kross platformalar ilə ( ionic , cordova və s. ) bu işi görmək mümkündür . Bu texnalogiyalar sadəcə html və js istifadə edərək proqram yazmağa imkan verir . Bu üsul çox da səmərəli üsul sayılmadığından nəhəng texnologiya şirkətləri alternativ üsullar axtarmağa başlamışdılar .

Google dart proqramlaşdırma dili vasitəsi ilə proqram yaza bildiyimiz platformanı təqdim etdikdən sonra , bu sahədə əsaslı dəyişikliklər oldu .

Flutter adlandırılan bu platforma bizə native proqrmlar yazmağa imkan verir . Dart istifadə edərək yazılan proqram flutter tərəfindən konvert edilərək həm ios , həm də android üçün proqramı hazır edir . Bu texnologiya ilə yazılan proqram bir başa cihaz tərəfindən emal olunduğu üçün sürətli işləyir .

Günümüzdə flutter bir çox şirkət və proqramçı tərəfindən istifadə olunur .

Flutter haqqında ətraflı məlumatı rəsmi səhifələrindən əldə edə bilərsiniz .

Flutter Rəsmi Saytı

About WebPlus 30 Articles
Web and Mobile Application Developer !